De Weerribben-De Wieden een bijzonder natuurgebied

Meerdere malen is het natuurpark “de Weerribben-de Wieden” uitgekozen tot het mooiste natuurgebied van Nederland. Wat voel ik mij een geluksvogel dat dit zeldzame  gebied de achtertuin is van mijn woonplaats Steenwijk.  En dan word ik ook nog eens in de gelegenheid gesteld om met de symphatieke rietsnijder Jan Prins op zijn werkplek mee te kijken. Jan heeft een stuk rietland van Staatsbosbeheer gepacht bij het plaatsje Kalenberg, dat in het hart van de Weerribben ligt.

Het verbranden van rietafval is niet zonder gevaar. Vanaf begin december tot april is Jan met ongeveer 200 rietsnijders in weer en wind bezig om het riet te oogsten, de rietschoven van onkruid te ontdoen, te bundelen en af te transporteren. Omdat het afvoeren van het rietafval lastig is, wordt het ter plekke verbrand. Dit vereist kennis van zaken, want op een veenbrand zit niemand te wachten. Dit zijn branden die ondergronds woeden en daarom moeilijk te bestrijden zijn.

De klus moet voor 1 april klaar zijn. Staatsbosbeheer stelt als eis dat voor 1 april de rietklus moet zijn geklaard, zodat de moerasvogels in het overgebleven riet en de nieuwe aangroei in alle rust kunnen broeden. Het riet wordt o.a. door de karrekiet, de roerdomp, de purperreiger gebruikt om te schuilen en hun nest te beschermen tegen hun natuurlijke vijanden, de roofvogels en vossen.

 Rietsnijders onderhouden het natuurgebied. Het werk van de rietsnijders is essentieel voor het behoud van flora en fauna in dit natuurgebied. Als het riet aan het eind van het seizoen niet gemaaid wordt, verlandt het rietland en zal er uiteindelijk een moerasbos ontstaan en verdwijnt daarmee een uniek Hollands landschap.

Waarom heeft het riet uit de Weerribben-de Wieden de beste kwaliteit? Vaak oefent een rietsnijder ook het ambacht rietdekker uit. Dit is ook het geval bij Jan. Hij vertelt mij vol trots dat het riet uit de Weerribben-de Wieden in vergelijking met andere landen van een betere kwaliteit is. Het riet heeft een dikkere wand en is harder, omdat het langzamer groeit. Vergelijk het maar met het duurzame hout van een eik die ook veel langzamer groeit dan een populier. De kleine watermolentjes pompen het water met het geschikte pH gehalte (zuurgraad) bovenop het riet dat bevordelijk is voor de kwaliteit. Omdat de rietproductie te weinig is om alle daken te dekken, wordt 75% o.a. geïmporteerd vanuit China, Estland, Hongarije en Polen

Historie van de Weerribben-de Wieden. Het natuurgebied “De Weerribben-de Wieden” is ontstaan door turfwinning. Nadat het turf gestoken was, moest dit drogen op de zogenaamde “ribben” (betekent smalle stroken land). Soms sloegen deze ribben bij stormachtig weer weg, waardoor erg grote waterplassen ontstonden (Wieden is een verbastering van wijden/wijdte).

Natuurbrug verbind de Weerribben en De Wieden. De natuurgebieden “De Weerribben en De Wieden” werden gescheiden door de N333. Dit was een barrière voor de dieren die van het ene naar het andere gebied wilden. Om deze reden werd besloten tot de aanleg van een faunapassage, zodat beide natuurgebieden weer met elkaar verbonden werden. De bouw van de natuurbrug werd gerealiseerd in 2014.

 Klik op de linker foto voor meer informatie over onze fotografie workshop in de Weerribben-de Wieden. 

 


 

 

 

Filmpjes over rietsnijders in de Weerribben-de Wieden.

http://www.wiedenriet.nl/gelabeld-riet-in-de-media

 https://www.youtube.com/watch?v=SMFwQ_f4qF4&ebc=ANyPxKof0GrHfx5yBe8JBcgoicZZ_LG-DWtVvLgP1DkVVTLyrYPrAdS-QcnZy0PgdEce3OMy36N09yOcrvynMneqeinCCgXZ_Q

De beste manier om veel van de Weerribben-de Wieden te zien is om een (fluister) boot te huren. Hieronder vind je links van enkele adressen in het natuurgebied.

 

 

Advertenties